NOTICE AND TAKE DOWN PROCEDURE

Het is voor readkwik.com onmogelijk om de content op de website te screenen op de aanwezigheid van eventueel onrechtmatige inhoud. Omdat readkwik.com slechts een platform biedt voor haar gebruikers heeft zij hierin ook geen actieve rol.

Wanneer er onverhoopt sprake is van content in strijd met de (intellectuele) eigendomsrechten van derden, kan een melding gemaakt worden bij de beheerder van readkwik.com. De melding zal beoordeeld worden waarbij in elk geval meegewogen wordt of aannemelijk is dat de melder de auteursrechthebbende is. Als aannemelijk is dat de melding gegrond is zal de betreffende content zo spoedig mogelijk van de website worden verwijderd.

Naast verwijdering van betreffende inhoud zal de gebruiker een melding ontvangen van de verwijdering en in de gelegenheid worden gesteld aan te tonen dat er geen sprake is van inbreuk of anderszins onrechtmatige inhoud. Wanneer de gebruiker niet kan aantonen dat hij de auteursrechthebbende is zal deze een waarschuwing krijgen van readkwik.com. Indien noodzakelijk zal het account van de gebruiker gewist worden en zal de toegang tot readkwik.com worden ontzegd.

Een melding kan gedaan worden via ons contact formulier.